Oppdalshistorie

Revyviser, skifteprotokoller og oppdalsfoto

Oppdal historielag har hatt en rekke større prosjekter siden oppstarten i 1979. Blant annet har laget gitt ut flere bøker og fått registrert på data kirkebøkene for tidsrommet 1739-1911.

I åra 2008-10 var det største prosjektet å få samlet gamle og nyere revyviser og gi et utvalg av dem ut i et tobindsverk. Ingeborg Donali og Tore Viken stod for arbeidet, og første boka ble utgitt på førjulsvinteren 2008.  Bind to var ferdig i november 2010.

Avskriving av skifteprotokollene for Oppdal: Laget har fått avskrevet alle skifter i tidsrommet 1689-1743. Avskriftene er tilgjengelige i Digitalarkivet (Digitalpensjonatet/Oppdal historielag).

Fotoprosjekt: Historielaget har fått skannet/avfotografert negativarkivet etter oppdalsfotografen Håkon Steinsheim. Et utvalg på 220 bilder ble presentert i boka Steinsheim fram i lyset i 2016.