Oppdalshistorie

Tre faste møter i året

Oppdal historielag har siden oppstarten i 1979 hatt tre faste møter gjennom året: årsmøtet med kulturkveld (siste fredagen i januar), vårmøtet (vanligvis første halvdel av  juni) og  høstmøtet (siste fredagen i oktober). I tillegg kommer møter knyttet til spesielle begivenheter, for eksempel boklanseringer, og temamøter.

Årsmøtet 2023 ble holdt i OMM fredag 27. januar. Inge Lauritzen fortalte historien om John Laurits Fredriksen Riise – «vådeskudd, tjuveri, fengsel og flukt», mens Ivar Lauritzen orienterte om arbeidet med jernbanemuseum på Oppdalsmuseet. Musikkinnslag ved rekruttene i Oppdal spell- og dansarlag. Mary Rønning stod for god servering.

Høstmøtet 2022 ble holdt i OMM fredag 28. oktober. Årets utgave av Bøgda vår ble presentert av Ola Skarsheim. Ola Svein Stugu fortalte fra historien til Stuggubua og Oppdals landhandelhistorie generelt. Mary Rønning med mannskap sørget for god servering – for ca. 90 frammøtte.

Årsmøtet 2022 ble holdt i OMM fredag 25. februar. Kjell Haugland gav gløtt inn i Oppdals epidemihistorie: "Fra svartedaue til corona". Mary Rønning sørget for god servering - for ca. 50 frammøtte.

Høstmøtet 2021 ble holdt i OMM fredag 29. oktober. Gunn Øien ble tildelt Dialektprisen 2021, årets utgave av Bøgda vår ble presentert. Ingrid E. Skjøtskift fortalte om sin sangglade oldemor Marit Skjøtskift, og Lars Erik Skjøtskift Øygarden spilte gamle salmetoner. Kjell Haugland tok for seg Oppdals første og mest originale avis, Tænk selv. Mary Rønning med mannskap sørget for god servering – for ca. 80 frammøtte.

På grunn av restriksjoner knyttet til coronaepidemien ble det ikke holdt flere møter i historielaget før høstmøtet 2021.

Hedersfest for knivmakeren Nils Karl Magnus Karlsen: Søndag 16. februar arrangerte historielaget i samarbeid med Oppdalsmuseet fest i OMM for å hedre Karlsen. Ola Skarsheim og Jørn Hoel viste film der Karlsen fortalte fra sitt liv. Kåre Jostein Simonsen underholdt på trekkspill – for fullsatt lokale.

Årsmøtet 2020 ble holdt i OMM fredag 31. januar. Sivert Drivstuen fortalte fra historia til Drivstua og om hvordan det er å leve i et fredet kulturminne. Avisa OPP presenterte Årets navn i Oppdal 2019: Martin Ishoel og Øystein Storholm. Mary Rønning med hjelpere sørget for god servering, for ca. 60 frammøtte.

Jubileumsforestilling i Oppdal kulturhus: Lørdag 9. november arrangerte historielaget og Oppdal spell- og dansarlag en felles fest for å markere at de to laga fylte henholdsvis 40 og 60 år. Over 200 frammøtte fikk med seg et rikholdig program.

Høstmøtet 2019 ble avholdt i OMM fredag 25. oktober. Silje Erika Skaslien ble tildelt Dialektprisen 2019, årets utgave av Bøgda vår ble presentert. Velida Leto fortalte om sitt møte som flyktning med Norge, i Oppdal. Mary Rønning med mannskap sørget for god servering – for ca. 80 frammøtte.

Vårmøtet 2019 ble arrangert i samarbeid med Oppdalsmuseet 2. juni, med temaet «På vei gjennom Oppdal». Stein Arne Sæther og Dan Ågren fortalte fra en historisk oppdagelsesreise langs riksveien, Kjell Haugland viste bilder fra de gamle skysstasjonene. Oppdal Gammelteknisk Forening stilte med gamle kjøretøy.

Årsmøtet 2019 ble holdt i OMM fredag 25. januar. Doktorgradsstipendiat Aina Margrethe Heen Pettersen fortalte om irske vikingtidsfunn i Oppdal. Avisa OPP presenterte Årets navn i Oppdal 2018: Britt og Arne Inge Holen. Andreas Stamnes og Märtha Louise Robertsen underholdt med musikk og sang. Mary Rønning med hjelpere sørget for god servering, for ca. 40 frammøtte.

 

Høstmøtet 2018 ble avholdt i OMM fredag 26. oktober. Journalist Kristi Hoel ble tildelt Dialektprisen 2018, årets utgave av Bøgda vår ble presentert. Kommunalråd Ingrid Skjøtskift tok for seg Aunas nyere historie: «Oppdal sentrum – gale kjaurt og rangt velta?» Robin Morken stod for det musikalske innslaget. Mary Rønning med mannskap sørget for god servering – for ca. 100 frammøtte.

 

Vårmøtet ble arrangert i samarbeid med Oppdalsmuseet søndag 27. mai. John Kletthammer fortalte om tragedien for 150 år siden, da Klevgardan ble rasert av snøras og 32 mennesker mistet livet. Oppdal Spelmannslag spilte slåtter etter Gunnar Bjerkås.

 

Årsmøtet 2018 ble holdt i OMM fredag 26. januar. Per Asphaug tok for seg dramatiske hendelser i kåseriet «Brannhistorie(r) fra Oppdal». Ola Arne Aune presenterte «– et hus å bli gla' ti –», et hefte om den mer enn femti år lange historien bak Oppdal Kulturhus. Mary Rønning med hjelpere sørget for god servering, for ca. 80 frammøtte.

 

Høstmøtet 2017 ble avholdt i OMM fredag 27. oktober. Sonja Skorheim ble tildelt Dialektprisen 2017, årets utgave av Bøgda vår ble presentert. Erik Håker fortalte og viste bilder fra sin alpinistkarriere, Inge Lauritzen stod for det musikalske innslaget. Mary Rønning med mannskap sørget for god servering – for ca. 140 frammøtte.

 

Historie- og bokkveld i Hoksengstuggu på Oppdalsmuseet søndag 14. mai: Forfatteren Eva Mjøen Brantenberg presenterte sin slektshistoriske roman Før himmelen roper deg hjem og kåserte: «Fra Mjøen til Tjøme. En slektshistorisk reise i bestefar Jon Alfreds fotspor.» Kvelden var et fellesarrangement med Oppdalsmuseet.

Årsmøtet 2017 ble holdt i OMM fredag 27. januar. Professor Ola Svein Stugu kåserte: «Kortreiste kjerringemne og familiar på flyttefot; om å lese gards- og slektshistoria på tvers.» Avisa OPP presenterte Årets navn i Oppdal 2016: skimakeren Endre Hals. Oline Rogstad og Gaute Øien underholdt med musikk og sang. Mary Rønning med hjelpere stod for god servering, for ca. 80 frammøtte.

Høstmøtet 2016 ble avholdt i OMM fredag 28. oktober. Astrid Volden ble tildelt Dialektprisen 2016, årets utgave av Bøgda vår ble presentert. Språkeksperten Tor Erik Jenstad fortalte fra trønderdialektenes mangfoldige verden og underholdt på trekkspill. Mary Rønning med mannskap stod for god servering - for ca. 120 frammøtte.

Minnemarkering Sjur Jamtseter: Søndag 11. september, i forbindelse med Kulturminnedagene, markerte historielaget og Oppdalsmuseet i fellesskap at 200 år er gått sidan Lønset-kunstneren Sjur Jamtseter ble født. Et temahefte om kunstneren, utarbeidet av Harald Jære og Tore Sneve, ble presentert: Sjur Jamtseter. Tusenkunstneren fra Lønset. Forfatterne fortalte fra livet til Sjur og om de mange arbeidene som finnes etter han. Møtet ble holdt i Hoksengstuggu og samlet fullt hus.

Årsmøte 2016 og bokslepp: I forbindelse med årsmøtet, som ble avholdt i OMM fredag 29. januar, ble fotoboka Steinsheim fram i lyset lansert. Knut Øverland Steinsheim viste, med sin oldefars fotoapparater, hvordan fotografering foregikk på 1800-tallet. Signe Grødal og Tore Viken framførte revyviser. Mary Rønning og Gerd Vorhaug stod for god servering. Ca. 50 frammøtte - sjøl om været var svært dårlig.

Boklansering 2015: Fredag 27. november skulle Tore Fagerhaugs bok om Inge Krokann lanseres i OMM. Boka uteble dessverre på grunnn av transportproblemer, men det ble likevel et vellykket møte. Ingeborg Donali kåserte: "Inge Krokann og Ola Setrom - eit umake forfattarpar?" Tores barn og barnebarn Arngrim, Gunvor og Øyunn spilte og sang Krokann. Mary Rønning og Gerd Vorhaug stod for serveringen, for ca. 50 frammøtte.

Høstmøtet 2015 ble holdt i OMM  fredag 30. oktober. Rolv Nøtvig Jakobsen viste fram og fortalte om Oppdals (og Norges) eldste bok: Missale Nidrosiense. Dialektprisen 2015 ble utdelt - i år gikk den til Ola Husa Risan. Sverre Stenløkk og Gjert Kristian Øhrn underholdt med musikk. Mary Rønning og Gerd Vorhaug stod for god servering for ca. 100 frammøtte.

Vårmøtet 2015 ble arrangert i samarbeid med Oppdalsmuseet 21. juni og var en del av matfestivalen «Matauk – mat fra fjellet». Gjenstandsspesialisten, tidligere konservator Ola Grefstad fortalte om drikkestell for øl i Oppdal.

Årsmøtet 2015 ble holdt i OMM fredag 30. januar. Kveldens tema var trolldomssaker på 1600-tallet. Førstebibliotekar NTNU Ellen Alm fortalte om prosessene mot Finn-Kirsten fra Gauldalen og Guri Hansdatter fra Oppdal. Elever fra Kulturskolen underholdt med musikk og sang. Kaffe med litt attåt, ca. 80 frammøtte.

Høstmøtet 2014 ble holdt i OMM fredag 31. oktober. Imre Aalbu ble tildelt Dialektprisen 2014. Skifilmen fra Oppdal som ble laget for Opdal Turisthotel i slutten av 1920-åra, ble vist og kommentert. Marit Rimereit Bjørtomt og Gjert Kristian Øhrn underholdt med musikk, Aase Anita Midtskog og Marit Rønning stod for maten. Ca. 90 frammøtte.

Seterkveld ble arrangert i Hoksengstuggu på Oppdalsmuseet søndag 31. august 2014. Astrid Dalslåen viste lysbilder og fortalte om seterflytting og seterliv i Åmotsdalen. Etterpå var det matservering på setra på museet og musikk ved spelmenn fra Oppdal Spellmannslag. Ca. 70 frammøtte.

 Vårmøtet 2014 ble holdt i Hoksengstuggu på Oppdalsmuseet søndag 15. juni. Språkforskeren og musikeren Rikke van Ommeren fortalte om innvandreres møte med oppdalsdialekten og underholdt med toradermusikk. God servering - omtrent 70 frammøtte.

 Årsmøtet 2014 ble holdt i OMM fredag 31. januar. Kveldens tema var Hulberget-heisen på Lønset. Filmen om heisen og dens historie ble vist og kommentert. Rute 4 Sang- og Revylag underholdt. God servering - og stort frammøte.

Høstmøtet 2013 ble holdt i OMM fredag 25. oktober. Tore Viken ble tildelt Dialektprisen 2013. Kjell Haugland fortalte om hvordan oppdalingene opplevde og deltok i de dramatiske hendelsene i grunnlovsåret 1814. Bøgda vår 2013 ble presentert. Marit Rimereit Bjørtomt og Gjert Kristian Øhrn underholdt med musikk. Aase Anita Midtskog og Mary Rønning stod for maten, ca. hundre frammøtte.

Temamøte: «Lys, varme og politisk gnistregn!» Møtet i Hoksengstuggu på Oppdalsmuseet 22. september 2013 markerte at hundre år var gått siden det første elektrisitetsverket ble satt i drift i Oppdal. Arvid Myrhaug fortalte om Dørrumselvens Elektricitetsværk, mens Kjell Haugland tok for seg Oppdals tidvis turbulente elektrisitetshistorie. Tore Viken og Signe Grødal sang revyviser fra elektrisitetens unge år. Mary Rønning stod for maten, ca. 90 frammøtte. 

Temamøte om trykkblokk-dekor. Søndag 18. august 2013 arrangerte historielaget møte i Hoksengstuggu på Oppdalsmuseet om lokal tekstildekor. Synnøve Stensheim og Anne Ragnhild Rolvsjord fortalte om fargerne på Håkkårsvollen og bruk av trykkblokker (mønsterblokker)– før og nå. Marit Rimereit Bjørtomt og Gjert Kristian Øhrn underholdt med musikk. Aase Anita Midtskog stod for serveringen – for ca. 50 frammøtte.

 Kulturkveld i Hoksengstuggu på Oppdalsmuseet onsdag 24. juli 2013 – arrangert av Pilegrimsutvalget i Oppdal og historielaget i fellesskap. Religionshistorikeren Øystein Morten fortalte fra boka si: «Jakten på Olav den hellige», mens Kjell Haugland tok for seg lokale spor etter helgenkongen. Kaffeservering.

Årsmøtet 2013 ble holdt i OMM fredag 25. januar. Kveldens tema: Var de gamle oppdalingene harde og kranglevorne eller myke mennesker? Bygdebokforfatter Ola Bjerkås tok for seg den harde typen med eksempler fra tingbøkene, mens Tore Fagerhaug og Tore Viken fokuserte på de myke sidene med vakker sang. Kaffekos.

Høstmøtet 2012 ble arrangert i OMM fredag 26. oktober. Anne Ragnhild Rolvsjord fortalte om tekstiltradisjonen sauma-åkle, som er spesiell for Oppdal. Bøgda vår 2012 ble presentert. Musikkinnslag ved organist Georg Kim Jensen - og kaffekos.

Temamøte Forskningsdagene 2012: Søndag 23. september arrangerte historielaget og Oppdalsmuseet temamøte som del av Forskningsdagene 2012. Dateringseksperten Terje Thun fortalte om datering ved hjelp av årringsanalyse og avslørte alderen på Tårnhuset på museet, ei stolpekiste fra Vognill og bru-rester som er funnet ved Driva. Sivert Drivstuen og Eystein Wolden underholdt med musikk, Mary Rønning stod for god servering – for ca. 50 frammøtte..

Bokmøte 2012: Søndag 2. september arrangerte historielaget i samarbeid med Oppdalsmuseet møte i Skjørstadstuggu i forbindelse med boka som er planlagt om Oppdals mattradisjoner. Kjell Haugland ga noen tilbakeblikk på den lokale mathistorien, Aase Midtskog serverte furkunnmat. Ca. 30 frammøtte.

Vårmøtet 2012 ble arrangert i samarbeid med Oppdalsmuseet i Hoksengstuggu søndag 10. juni. Møtets tema var gamle dagers skole: «I Grøtskulins og salmedunkens tid». Tore Viken viste hvordan et salmodikon skal brukes. Aase Midtskog hadde laget velsmakende matpakker til de frammøtte – ca. 50 i tallet.

Årsmøtet 2012 ble holdt i OMM fredag 27. januar. Ola Svein Stugu luftet tanker om temaet bystatus for Oppdal/Auna: «Oppdalsbyen – framtidsdraum eller realitet?» Pianomusikk. Aase Anita Midtskog stod for serveringen. 

Høstmøtet 2011 ble arrangert i OMM fredag 28. oktober. Arne Aspeland fortalte historien om det første orgelet i Oppdal kirke og tok opp spørsmålet om hva som nå bør gjøres med dette klenodiet fra 1876. Tore Fagerhaug sang salmer «på gammelt vis». Bøgda vår 2011 ble presentert. Audny Mjøen stod for serveringen.

Vårmøtet 2011 ble holdt på Oppdalsmuseet 19. juni. Nils Karl Magnus Karlsen fortalte om sitt virke som knivmaker i samtale med Tore Viken og Eystein Wolden. God servering – og god stemning!

Årsmøtet 2011 ble holdt i OMM fredag 28. januar. Dialektprisen 2010 ble delt ut. Thor Østgaard fra Oppdal Veteranbilklubb fortalte og viste bilder fra den lokale bilhistorien. Elever fra Kulturskolen underholdt med musikk. Aase Anita Midtskog stod for serveringen. Ca. 70 frammøtte.

Boklanseringsmøte 26. november 2010. På møtet ble revyviseboka "Luftslott oppå luftslott" presentert av forfatterne, Ingeborg Donali og Tore Viken. Fullt hus og stor stemning! Audny Mjøen stod for serveringen.

Høstmøtet 2010 ble holdt i OMM 29. oktober. Hallvard Dørum kåserte om Oppdals eldste og fremdeles levende kulturminner: gardsnavna. Bøgda vår 2010 ble presentert, og Oppdal trekkspillklubb underholdt. Møtet ble som vanlig avrundet med kaffekos.

Vårmøtet 2010 ble arrangert i samarbeid med Oppdal kommune 18. juni i OMM. Boka Kåsan og Brennan - første bindet av bøkene om sentrumsområdet i Oppdal og bind 4 i Gards- og slektshistorie for Oppdal - ble presentert. Forfatteren, Per Odd Volden, fortalte om arbeidet med boka, Kathrine Otelie Aalberg spilte på piano - og Aase Midtskog sørget for god servering.

Årsmøtet 2010 ble holdt i OMM fredag 29. januar. Kjell Haugland fortalte om den store negativsamlingen etter oppdalsfotografen Håkon Steinsheim og viste bilder fra samlingen. Gunvor Fagerhaug Gustavsen og Arngrim Fagerhaug underholdt med sang og musikk - Aase Anita Midtskog stod for serveringen. Ca. 80 frammøtte.

Høstmøtet 2009 ble holdt i OMM fredag 30. oktober. Inge Godtland fortalte fra sin tid som journalist og redaktør i Opdalingen og spilte på fele. Bøgda vår 2009 ble presentert. Åse Anita Midtskog sørget for god servering for de litt over hundre frammøtte.

Kulturminnedagen 2009, fredag 13. september, arrangerte historielaget kulturhistorisk høsttur til Bøasetra i Dindalen. Odd Roald Uv var guide og fortalte om dyregravene i dalen, Lønset Helselag stod for serveringen. Omtrent 30 personer deltok.

Vårmøtet i 2009 ble arrangert på Vollan skole 19. juni, i samarbeid med Oppdal kommune. Ola Bjerkås presenterte bind 3 av Gards- og slektshistorie for Oppdal og fortalte litt om planene for neste bind, som han er i gang med. Musikere underholdt med slåtter fra Båggåstronda og Spælen, og Vollan Helselag stod for serveringen.

Årsmøtet 2009 ble holdt i OMM fredag 30. januar. Laget markerte sitt 30-årsjubileum ved å dele ut en jubileumspris på 50.000 kroner. Prisen gikk til Lars Gisnås, som har gjort en imponerende innsats for lokalhistorien de siste ti åra. Arkeologen Martin Callanan fortalte om arbeidet med å lokalisere fortids våpen i breer ved hjelp av georadar. Oppdal Bygdekvinnelag stilte med beningskorg og pank, og stod sammen med Åse Anita Midtskog for serveringen. Gjert Kristian Øhrn spilte på piano.

Boklanseringsmøte 28. november 2008. På møtet ble revyviseboka "En Jerusalems forstyrrelse" presentert av forfatterne, Ingeborg Donali og Tore Viken. Stort frammøte og stor stemning! Åse Anita Midtskog sørget for god servering.

Høstmøtet i 2008 ble holdt i OMM fredag 28. oktober. Bygdebokforfatter Per Odd Volden fortalte fra historien til Oppdal sentrum og om arbeidet med bygdeboka for sentrumsområdet. Tore Viken sang revyviser. Bøgda vår 2008 ble presentert, sammen med heftet med ord og uttrykk fra skiferindustrien som Ingeborg Donali og Ragnhild Skjelstad har laget. Åse Anita Midtskog stod for furkunn og hemlåggå mat. Stort frammøte - omtrent 150 personer.

Vårmøtet i 2008 ble arrangert på Nedre Kletthammer på Lønset søndag 8. juni kl. 15.00. John Kletthammer fortalte om skredkatastrofen i 1868. Eldrebølgen underholdt med musikk, og det ble servert kaffe med litt attåt. Fint vårvær og god stemning!

Årsmøtet i 2008 ble avholdt i OMM fredag 25. januar. Ingeborg Donali og Tore Viken fortalte om revyviseprosjektet som skal gjennomføres i løpet av året, og som skal munne ut i en bok med gamle og nyere revyviser fra Oppdal.