Oppdalshistorie

Oppdal historielag

Oppdal historielag ble stiftet 19. januar 1979. Laget har til formål å «vekke historisk interesse, øke og spre kunnskap om bygda, verne om de materielle kulturminner og berge de muntlige tradisjoner som finnes om liv og arbeid i eldre tid» (paragraf 1 i lovene for laget). Oppdal historielag er med i Sør-Trøndelag Historielag og Landslaget for lokalhistorie.    

Styret er i 2020 sammensatt slik: Kjell Haugland (leder), Odd Magne Mellemseter (nestleder), Hans Bøe (sekretær), Lars Dørum (kasserer) og Astrid Dalslåen.

Medlemsrett i Oppdal historielag har alle som kjøper årboka Bøgda vår. Det er altså ikke spesielle medlemskort/-penger.