Oppdalshistorie

Kirken på Vang

Kirken som står i dag ble tatt i bruk i 1651. Den avløste en stavkirke fra middelalderen, som kanskje ble bygd på 1100-tallet.

Det finnes flere artikler om kirken og kulturmiljøet på Vang – se litteraturoversynet og registrene til Bøgda vår. For dem som ønsker en rask innføring, har vi lagt en pdf-versjon av kapitlet om kirken i Kjell Haugland: Oppdals historie (2002).

Noen interessante kilder til Vang-kirkens eldste historie ble funnet som "fôr" i en gammel kiste, sammen med fragmenter av kirkeboken for åra 1687-93. Oppdal historielag fikk papirene avskrevet og gjort tilgjengelig på nettet. Et brev fra 1637 viser at oppdalingene opprinnelig hadde planer om å bygge på den gamle stavkirken istedenfor å bygge nytt. Regnskapene fra byggingen tidlig i 1650-åra er også blant  "kistepapirene". Du finner brevet og regnskapene her.

 

"Opdal Prestegaard og Kirke 1873" er tittelen på denne akvarellen, laget av den kjente kunstneren Edvard Diriks.