Oppdalshistorie

Skifteprotokoller fra Oppdal på nettet

Oppdal historielag har fått avskrevet alle skifter fra Oppdal i tidsrommene 1689-96 og 1731-35. De er nå tilgjengelige i pdf-format i Digitalarkivet. Her finner vi mange interessante opplysninger om dagliglivet på 16-1700-tallet,  blant annet om klær og redskap - og kunavn! Originalprotokollene er tilgjengelige i Digitalarkivet.