Oppdalshistorie

Krigsbøkene

Historikeren Lars Gisnås, forfatteren bak Hundre år i Oppdal, kom i 2011 med et nytt storverk: tre bind om Oppdal under andre verdenskrig. Her forteller han historien om angrepet i 1940, fem års okkupasjon og etterkrigsoppgjøret. Hver bok er på 320 sider, og verket har totalt ca. sju hundre foto, mange fra tyske fotoalbum. I tillegg inneholder bøkene en rekke oversikter, blant annet over fanger fra Oppdal, og kart over tyske anlegg.

Dette verket er det mest omfattende arbeidet som er gjort om krigshistorien i noe norsk lokalsamfunn. Bak ligger en enorm arbeidsinnsats gjennom mange år.

 

I 2016 gav Lars Gisnås ut en ny bok om Oppdal og krigen: Krig i fjellet. Den forteller om dramaet den siste krigsvinteren. De allierte skulle hindre at 170.000 tyske soldater i nord ble overført til kontinentet, og som et ledd i dette fikk Kompani Linge-gruppa Woodpecker ordre om å sprenge Dovrebanen i Drivdalen.  Gestapo, Rinnanbanden og tusen Wehrmacht-soldater ble satt inn i jakta på sabotørene.

Innholdet i Krig i fjellet er i hovedsak henta fra Oppdal-trilogien.

 

 

 

I boka Brennpunkt 1940, som Lars Gisnås gav ut høsten 2017, får vi en grundig og velskrevet framstilling av den dramatiske våren 1940 i Oppdal og nabokommunene. Kaos, men også kreativ improvisasjon og heltemot preget motstanden mot en overmektig fiende.

 

 

 

 

Våren 2019 gav Lars Gisnås ut bok nummer seks om fascismen og krigen i Oppdal, Fascister i ei fjellbygd. Oppdal var blant de største NS-kommunene i Sør-Trøndelag, og rundt 80 oppdalinger ble straffet etter krigen. Her er historien om høyreekstremismen og dens følger i bygda vår.