Oppdalshistorie

Oppdalsmuseet

Oppdalsmuseet består av flere mindre museer, som dokumenterer de forskjellige sider ved bygdas utvikling de siste fire-fem hundre åra. Her er bl.a. skifermuseum, telemuseum og skolemuseum - og bygdemuseet, den gamle kjernen i Oppdalsmuseet. Dette er et levende museum, med stor aktivitet gjennom året. Du finner fyldig informasjon på museets nettsider