Oppdalshistorie

Bygdebokprosjekter

I tiden rundt 1930 ble det tatt initiativ til å få skrevet en bygdebok for Oppdal, med Inge Mull som forfatter. Av forskjellige grunner ble prosjektet aldri fullført. Da krigen kom i 1940, bestemte man seg for å trykke det som til da var skrevet. Langt senere, i 2002, ble dette materialet (144 boksider) innbundet og lagt ut for salg som Inge Mull m.fl.: En uferdig bygdehistorie for Oppdal. Her finner man blant annet kapitler om Oppdals geologi og fortidsfunn – og om folkeslaget. Heftet får man kjøpt i Servicetorget på Rådhuset.

Rundt 1990 ble arbeidet for å få skrevet en bygdebok tatt opp igjen, og en arbeidsgruppe med representanter for Oppdal kommune og Oppdal historielag utarbeidet et forprosjekt i 1992. I 1996 ble Grete Høgset ansatt av Oppdal kommune for å skrive første bindet av bygdeboka, og i 2001 forelå Lønset og Storlidalen. To år senere ble Ola Bjerkås engasjert til å skrive neste bindet. Drivdalen forelå i 2006 og omhandler garder og slekter i Drivdalen, fra Ålma/Mjøen opp til Kongsvoll og videre nedover vestsiden av dalen til Skrea. Siden har Bjerkås skrevet tre nye bind av bygdeboka: Båggåstronda og Spælen (2009, bind 3), Fra Furunes til Vognillan vest (2012, bind 6) og Fra Vognillan til Auna (2017, bind 7).

I 2007 ble Per Odd Volden engasjert av kommunen til å delta i bygdebokprosjektet for å skrive om folk og bebyggelse i sentrumsområdet på Auna. Den første boka, Kåsan og Brennan, kom våren 2010. Den er bind nummer fire i bygdebokserien. Andre boka, Auna - nummer fem i serien, kom i november 2013.

Åttende og siste bindet i bygdebokprosjektet vil omfatte garder og slekter fra Bjørndalen til Gisna. Høsten 2015 ble Arvid Skogseth ansatt i et treårsprosjekt for å skrive dette bindet. Han begynte med arbeidet 1. september 2016, og boka skal etter planen lanseres høsten 2019.

 

Bygdebøkene får du kjøpt på Servicetorget i Rådhuset og i bokhandelen Notabene i Domus Oppdal.