Oppdalshistorie

Steinsheim-prosjektet

Håkon Steinsheim (1860–1933) begynte å fotografere en gang rundt midten av 1880-tallet, etter at han hadde hatt et opphold i Kristiania for å lære seg faget. I omtrent førti år, til han ble rammet av leddgikt i 1920-åra, drev han som fotograf – de siste åra sammen med sønnen Knut.

 Ved siden av å fotografere drev Håkon Steinsheim farsgarden Stensem, og her ble deler av negativarkivet – det aller meste glassplater – oppbevart etter hans død. I 2009 ble samlingen overført til Trøndelag Folkemuseum, etter avtale med Steinsheims oldebarn, Geir Håkon og Knut Steinsheim. Før overføringen ble negativene digitalisert av Oppdal historielag, og et utvalg på 220 foto ble i 2016 presentert i boka Steinsheim fram i lyset.

Montasjen under viser noen foto fra glassplatesamlingen. Øverst ser vi Aunbua, første forretningen i området som siden skulle bli Oppdals sentrum. Aunbua gikk konkurs i 1901, og bygningen ble siden omgjort til Bjerklund hotell. Nå står Nor Hotell på tomta. Det nederste bildet viser en melkekjører på Utisto Sliper, klar til å frakte spanna til meieriet på Lønset. Det er nok gardsfolket som står rundt ham. 

En stor del av negativsamlingen er gruppe- og portrettfoto, og mange av dem har vært vanskelige å identifisere. Vi kjenner ikke navna på noen av personene vi ser på de tre bildene her. Skulle du gjøre det, hører vi gjerne fra deg!