Oppdalshistorie

Andre kilder

Viktige lokalhistoriske kilder er filmet, slik at man kan låne eller kjøpe filmer for å studere dem på et leseapparat. Oppdal bibliotek har leseapparat og mikrofilm av tingbøker, pantebøker og skifteprotokoller.

Etter hvert har det mikrofilmede materialet blitt lagt ut på nettet i Digitalarkivet. Du kan klikke deg inn på viktige kilder til Oppdals historie her: tingbøker, panteregister, pantebøker, skifteprotokoller.

En rekke lokalhistoriske kilder ble lagt inn på data av Ivar Hoel, tidligere lensmann i Rennebu. Materialet er siden gjort tilgjengelig på nettet av hans sønn, Ola Ø. Hoel. Her finner du blant annet en jordebok fra 1661, et manntall fra 1664 og en oversikt over skifter.