Oppdalshistorie

Litteraturoversyn

Du vil her finne en oversikt over bøker og artikler med emne fra Oppdals historie, ordnet etter tema. Det er sjølsagt umulig å lage en fullstendig oversikt. Blant annet har lokalavisene gjennom tiden hatt mye lokalhistorisk stoff som ikke er med her.

En god del av artikkelstoffet i Bøgda vår er tatt med i oversynet, men ikke alt. Derfor kan det lønne seg å se på de kronologiske og tematiske innholdsoversiktene for Bøgda vår her.

Nyere bøker er gjerne å få kjøpt i bokhandelen Norli i Domus Oppdal.