Oppdalshistorie

Velkommen til Oppdal historielags nettsider!

Våre nettsider skal først og fremst være en veiviser for alle som ønsker å gjøre seg kjent med Oppdals historie. Enten du er på jakt etter stoff om et bestemt tema, leter etter gamle bilder eller ønsker å finne opplysninger om dine forfedre, vil du her kunne klikke deg inn på nyttige nettsteder. Du vil finne oversikter over bøker og artikler som omhandler forskjellige sider ved Oppdals historie. Og du kan ta kontakt med historikere som arbeider med større prosjekter knyttet til bygdas historie.     

Sidene er organiserte i temaer. Du kan gå direkte til de forskjellige temaer ved å bruke lenkene til venstre - eller du kan gå via presentasjonen av de ulike tema nedenfor.

Bøker og artikler om Oppdals historie

Er du på leting etter bøker og artikler om bestemte tema, for eksempel kirkene, skoler eller helsestell? Da kan du gå inn her. Nyere bøker er til salgs i bokhandelen Norli i Domus Oppdal.

Bøgda vår har blitt utgitt av Oppdal historielag siden 1979. Her vil du finne stoff om de fleste emner fra Oppdals historie. Du finner fullstendige registre (kronologiske og tematiske) her. Alle årganger av Bøgda vår er tilgjengelige i Nettbiblioteket (Nasjonalbiblioteket). De fleste årgangene er til salgs i bokhandelen Norli i Domus Oppdal.

Bokprosjekter

Det er i gang flere større lokalhistoriske bokprosjekter i Oppdal:

Det kommunale bygdebokprosjektet ble fullført med bind 9, som ble lansert 26. juni 2020.

Oppdal historielag har digitalisert en samling på flere tusen negativer etter fotografen Håkon Steinsheim (1860–1933). Et utvalg av bildene ble utgitt i bokform i 2016.

Historiker Lars Gisnås arbeidet i mange år med et trebinds bokverk om krigen i Oppdal. Bøkene ble utgitt samlet i 2011. Siden har Gisnås gitt ut to nye bøker med tema fra krigen.

I regi av Oppdal historielag ble det i 2007 startet opp et prosjekt for å samle inn og utgi i bokform eldre og nyere revyviser fra Oppdal. Prosjektet, som ble ledet av Ingeborg Donali og Tore Viken, resulterte i to bøker: En Jerusalems forstyrrelse (2008) og Luftslott oppå luftslott (2010).

Fotosamlinger

Gamle foto forteller ofte bedre enn ord om fortidens liv og landskap. De aller eldste fotografiene fra Oppdal som finnes i dag ble tatt tidlig i 1860-åra. I økende grad blir gamle foto nå gjort tilgjengelige på nettet. Dermed kan du sitte og "bla" deg gjennom store samlinger. En oversikt over disse bildesamlingene finner du her.

Det finnes store fotosamlinger som ennå ikke er lagt ut på nettet, men som er tilgjengelige på andre måter. I samlingene til Trøndelag Folkemuseum befinner det seg tusenvis av gamle bilder fra Oppdal. Klikk her for flere opplysninger.

Det er også gitt ut flere bøker med foto fra Oppdal.

Slekt og gard

For alle som er på leting etter slekt eller opplysninger om dem som har bodd på gardene gjennom tidene, vil kirkebøkene være en sentral kilde. Kirkebøkene for Oppdal er avskrevet og gjort tilgjengelige på nettet, fra de eldste som er bevart og fram til 1911. Også digitaliserte versjoner av originalprotokollene (fram til 1930) og de såkalte klokkerbøkene er lagt inn på nettet. Klikk her for en oversikt.

Ogås folketellingene er svært viktige kilder. Seks av tellingene fra 1801 og framover ligger ute på nettet. Klikk her for en oversikt.

Flere interessante kilder er avskrevet og lagt ut på nettet av privatpersoner. Spesielt bør nevnes arbeidet til Ivar Hoel, som blant annet omfatter en jordebok fra 1661, 1721-matrikkelen og en oversikt over skifter

Viktige kilder som tingbøker, pantebøker og skifteprotokoller er gjort tilgjengelige på nettet. Oppdal historielag har fått avskrevet alle skifter for åra 1689-96 og 1731-35. Du finner dem som pdf-filer i Digitalarkivet.

Arkiver

Oppdal kommunearkiv inneholder viktige kilder av mange slag. Arkivet fram til 1970-åra blir i dag oppbevart i IKA Trøndelag i Trondheim. Statsarkivet i Trondheim har enorme mengde arkivstoff. Her og i andre arkiver finnes det også mange privatarkiver fra Oppdal. Flere opplysninger finner du her.

Lokalaviser

Lokalavisene er svært viktige lokalhistoriske kilder. Her finner vi stoff om det meste, fra vær og føre til politikk og kulturliv. Oppdals første lokalavis, Fjellposten, startet opp i 1906. Siden har Oppdal hatt sin egen lokalavis i alle år - nesten. Lokalavisene kan du lese på mikrofilm. Klikk her for en oversikt.

Nyere årganger av norske aviser er i dag tilgjengelige på nettet. Det gjelder også eldre årganger av bl.a. Adresseavisen og Aftenposten. Klikk her for en oversikt.

Kulturminner

Oppdal har et mangfold av kulturminner, fra forhistorisk tid og fram til den nære fortid. Det finnes bøker, artikler og annen litteratur om mange av våre kulturminner. Gå inn på Litteraturoversyn og Bøgda vår og søk i de tematiske oversiktene.

Oppdalsmuseet har et trettitalls bygninger, den eldste fra 1500-tallet, og flere tusen gjenstander fra ulike tidsperioder. 

Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening driver et aktivt arbeid for å dokumentere Dovrebanens historie, bl.a. i årsskriftet Dovrebanen.

Vi har lagt inn stoff i pdf-format om gravfeltet på Vang, kirken på Vang, Raulåna og Pilegrimsleia

  

­

Boknytt

 Bøgda vår 2023

 får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal. 

I denne rikt illustrerte boka presenterer Lars Gisnås Oppdal kunstlags historie. Du får kjøpt boka i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

Bøgda vår 2022

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

I tredje bindet i serien Oppdag Oppdal presenterer Lars Gisnås hundre nye artikler fra historieserien med samme navn i avisa OPP. Spennende og velfortalt lokalhistorie! Boka får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

 

Bøgda vår 2021

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

Wehrmact i Oppdal. 2255 dager

Dette er  7. boka til historikeren Lars Gisnås om Oppdal og krigen. Her forteller han om okkupasjonssoldatenes 2255 dager lange opphold i bygda. Boka får du kjøpt i bokhandelen Norli i Domus Oppdal.

 

Bøgda vår 2020 

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

Bind 9 i serien Gards- og slektshistorie for Oppdal, forfatter Arvid Skogseth, ble lansert 26. juni 2020. Boka omhandler grendene fra Dånnålia til Gisna og Skardalen. Den har også register for hele serien, som er sluttført med dette bindet. Du får kjøpt boka i Norli bokhandel i Domus Oppdal og på Servicetorget på Rådhuset.

 

Bind 8 i serien Gards- og slektshistorie for Oppdal, forfatter Arvid Skogseth, ble lansert 22. november 2019. Boka omfatter grendene fra Bjørndalen til Veslstavåa. Du får kjøpt den i Norli bokhandel i Domus Oppdal og på Servicetorget på Rådhuset.

 

Bøgda vår 2019

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

Kongsvold Fjeldstue – i sansenes rike

er en praktbok om fjellstua på Kongsvoll – om dens historie og hvordan den drives i dag. Boka er utgitt av Kongsvold Fjeldstue AS.

 

Lønset Samfunnshus 50 år

er skrevet av Harald Jære. Den forteller historien bak samfunnshuset og hva det har betydd for grenda. Boka får du kjøpt i bokhandelen Norli, Domus Oppdal.

 

Fascister i ei fjellbygd

er 6. boka til Lars Gisnås om fascismen og krigen i Oppdal. Den handler om den lokale høyreekstremismen, fra mellomkrigstiden og fram til krigsoppgjøret. Boka får du kjøpt i bokhandelen Norli, Domus Oppdal.

 

 

Bøgda vår 2018

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

I denne boka finner du hundre av artiklene som Lars Gisnås har skrevet for spalten «Oppdag Oppdal» i avisa OPP. God og velskrevet lokalhistorie i kortform! Boka får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

Bind 7 i serien Gards- og slektshistorie for Oppdal, forfattar Ola Bjerkås, vart lansert 24. november 2017. Boka omfattar grendene frå Vognillan til Auna. Du får kjøpt ho i Norli bokhandel i Domus Oppdal og på Servicetorget på Rådhuset.

 

 

Bøgda vår 2017

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

Ny krigsbok fra Lars Gisnås! Den tar for seg de dramatiske vårdagene 1940: det tyske angrepet og de norske styrkenes forsøk på å stoppe en overmektig fiende. Mye nytt bildestoff. Boka får du kjøpt i bokhandelen Norli, Domus Oppdal.

 

Bøgda vår 2016

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

Steinsheim fram i lyset

er resultatet av et mangeårig arbeid med å digitalisere og identifisere negativsamlingen etter oppdalsfotografen Håkon Steinsheim (1860-1933). Boka har 220 foto, de eldste fra 1880-åra. Du får kjøpt den i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

Tore Fagerhaugs bok om Inge Krokann

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

Bøgda vår 2015

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

Bøgda vår 2014

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

Oppdal sentrum – bind 2

Fredag 22. november 2013 presenterte Per Odd Volden andre og siste bindet om busettingshistoria i sentrum. Du får kjøpt boka i Norli bokhandel i Domus Oppdal og på Servicetorget på Rådhuset. Her har dei også første bindet i historia om Oppdal sentrum – og dei andre binda i bokverket Gards- og slektshistorie for Oppdal

 

Bøgda vår 2013

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

    

 Ny bygdebok i boks!

Torsdag 6. desember presenterte Ola Bjerkås sjette bindet  av Gards- og slektshistorie for Oppdal. Boka omfattar gardane frå Furunes til Vognill vest. Du får kjøpt boka i Norli bokhandel i Domus Oppdal og på Servicetorget på Rådhuset.

 

Bøgda vår 2012

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal.

 

Oppdal og krigen

Med Lars Gisnås sitt trebinds bokverk om Oppdal og krigen har Oppdal fått den grundigaste framstillinga av krigsåra 1940-45 som finst for noe norsk lokalsamfunn. Bak bøkene ligg ein enorm arbeidsinnsats gjennom mange år.

 

 

Bøgda vår 2011

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus Oppdal. 


 Revyvvisebok_2.jpg

 Revyvisebok nummer 2 

I Luftslott oppå luftslott har Ingeborg Donali og Tore Viken samla og kommentert 130 revyviser frå Oppdal, frå tidleg på 1900-talet og fram til 2010. Smakebitar ligg ved på cd. Boka får du kjøpt i Norli på Domus. Her har dei også den første boka, En Jerusalems forstyrrelse, som kom ut i 2008.


B__gda_v__r_2010___nett.jpg

Bøgda vår 2010

får du kjøpt i Norli bokhandel i Domus. Her finn du stoff frå gammal og ny tid i Oppdal, om mange emne og rikt illustrert. Dette er 32. utgåva av Bøgda vår.