Oppdalshistorie

Statsarkivet

I de enorme mengdene med kildemateriale i Statsarkivet i Trondheim finner vi kilder av alle slag som gjelder Oppdal. Omfattende kataloger er lagt ut på nettet, og vi vil også få hjelp av statsarkivets personale. Arkivet holder nå til i Arkivsenteret i Kulturbunker Dora.

I Statsarkivet i Trondheim er det også en rekke interessante privatarkiver fra Oppdal. Her finner vi blant annet arkivene etter Dørum Handelslag og Oppdal Misjonsforening. En samlet oversikt over arkiver som gjelder Oppdal vil du finne i Arkivportalen. Skriv Oppdal i søkefeltet, og oversikten kommer opp.