Oppdalshistorie

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss i styret i Oppdal historielag: Hans Bøe (leder), Åse Torve, Lars Dørum, Ola Skarsheim og John Kletthammer.