Oppdalshistorie

Bjørndal-Rennebu grense

Arvid Skogseth er ansatt for å skrive 8. og siste bindet i serien Gards- og slektshistorie for Oppdal. Boka vil omfatte gardene fra Bjørndal og videre nordover til grensa mot Rennebu. Skogseth begynte i prosjektet 1. september 2016, og boka skal etter planen foreligge høsten 2019.