Oppdalshistorie

Bind 7 av bygdeboka: Vognill-Bjørke

Ola Bjerkås er ansatt av Oppdal kommune for å skrive bind 7 av Gards- og slektshistorie for Oppdal. Boka vil omfatte gardene fra Vognillan aust til Bjørke. Høsten 2016, da det meste av arbeidet med boka var ferdig, ble Bjerkås rammet av sykdom. Boka blir dermed noe forsinket - sannsynligvis vil den foreligge i 2017.